Stiftelsen för verkningshistoriska studier
Vaikutushistoriallisen tutkimuksen säätiö
Foundation for Research in Effective History
Stiftung für wirkungsgeschichtliche Forschung
Fondation de recherche en histoire efficiente

Asianajotoimisto/Advokatbyrå Mitts & Co
Pohjoisesplanadi/Norra Esplanaden 33 A
FI - 00100 Helsinki/Helsingfors
www.svst.eu

contact

 

Stiftelsen för verkningshistoriska studier

Stiftelsen för verkningshistoriska studier vill befrämja vår självförståelse genom en fördjupad relation till den västerländska traditionen.

Tyngdpunktsområdena är: 1. Klassisk filologi, 2. Idé-, konst- och kulturhistoria, 3. Filosofi, 4. Drama, film, musik, skönlitteratur och bildkonst.

Avsikten är att värna om ett bildningsideal, där klassisk filologi lika väl som idé-, konst- och kulturhistoria, filosofi och olika konstarter i samverkan ges tid att fördjupa vår existens, skapa en förståelse av historien sådan den verkar i oss.

Stiftelsen har grundats år 2007. Den verksamhet som planeras är likväl fortfarande i behov av medel och kontributioner upptas därför med stor tacksamhet.

För donationer och annat stöd, nås vi här.

Nordea : FI78 1745 3000 0355 11
SWIFT : NDEAFIHH

 

 

EvenemangTapahtumatEventsVeranstaltungenEvénements

ProjektProjektejaProjectsProjekteProjets

 

Collaborations :

Platonselskabet - Nordic Society for Ancient Studies

Centre for Historical Ontology

Centre for Historical Ontology

Éditions Eithe - Erga